Een radicaal nieuw neuraal netwerkontwerp kan grote uitdagingen in AI overwinnen

Onderzoekers leenden vergelijkingen van calculus om het kernapparaat van diep leren opnieuw te ontwerpen, zodat het continue processen zoals veranderingen in gezondheid kan modelleren

Een gewone differentiaalvergelijking. Afbeelding: David Duvenaud

Van Karen Hao