5 Blockchain-toepassingen die de efficiëntie in energiebeheersystemen kunnen verhogen

De energiebeheersector is een bloeiend deel van de enorme energie-industrie die verschillende mogelijkheden biedt voor technologische vooruitgang. Volgens het Allied Market Research kunnen technologische innovatie en de huidige mogelijkheden voor energie-efficiëntie de marktgroei van de energiebeheersystemen in de komende jaren beïnvloeden. (Bron)

Blockchain-technologie, met als kernkenmerken decentralisatie, onveranderlijkheid en transparantie, kan technologische innovatie in energiebeheersystemen aanvullen en oplossingen bieden voor verschillende problemen.

Een van de grootste pijnpunten in deze sector is het energieverbruik zonder afdwingbare regelgeving die ten koste is gegaan van het milieu. De aanstaande natuurrampen als gevolg van de opwarming van de aarde en klimaatverandering zullen verwoestend zijn en de energiesector moet de verschuivende tandwielen in zijn systeem hervormen en opnieuw definiëren om de daaruit voortvloeiende problemen aan te pakken en zijn inspanningen te concentreren op het verbeteren van de efficiëntie.

Voor een gigantisch systeem dat op grote schaal wordt toegepast vanwege het potentieel om een ​​systeem te vereenvoudigen en op te lossen dat nog steeds hapert zonder efficiënte beheersmethoden, biedt blockchain-technologie de verlossing die het nodig heeft. Blockchain is een technologie op basis van een gedistribueerd grootboeksysteem dat wordt aangedreven door peer-to-peer-netwerken. In het verlengde hiervan is het gedecentraliseerd, d.w.z. het heeft geen gecentraliseerde instelling die transacties bemiddelt, waardoor de nu gedevalueerde tussenpersonen worden uitgeschakeld. De energiesector kan enorm profiteren van zijn toepassingen.

Hier zijn vijf belangrijke toepassingen van blockchain-technologie die de energiesector kunnen revitaliseren met efficiënte energiebeheersystemen.

# 1 Deuren openen voor kleinschalige spelers en microgrids

Energiebeheersystemen worden meestal gemonopoliseerd door grote bedrijven en overheidsprojecten. Met de implementatie van blockchain-technologie en het peer-to-peer-netwerk kunnen kleinere gemeenschappen hun eigen energievoorziening beheren. In het verlengde hiervan kan de inzet van blockchain-technologie ook consumenten de mogelijkheid bieden om betaalbare energiemixen te kiezen. Dit kan verder helpen bij het besparen van energie, het voorkomen van uitputting van brandstoffen en de economische waarde van energie op peil houden met de koopkracht van een bepaalde gemeenschap van consumenten.

# 2 Verantwoording in Carbon Credit-programma's

Met blockchain kunnen we de verantwoordelijkheid van instellingen en bedrijven verankeren om hun CO2-voetafdruk te beheersen en mogelijk te verminderen. Koolstofkredietprogramma's zijn vergunningen die landen uitgeven aan organisaties om een ​​beperkte hoeveelheid koolstofemissies te produceren. Het biedt ook criteria waar de vergunning kan worden doorgegeven aan andere spelers in dezelfde branche als een organisatie minder CO2-uitstoot heeft afgegeven dan waarvoor ze zich hadden aangemeld. Blockchain-technologie kan dit proces effectief systematiseren en in kaart brengen en het grote publiek op de hoogte houden met een transparante structuur.

# 3 Kapitalisatie van hernieuwbare energie met tokens

Met behulp van blockchain kunnen spelers tokenize producenten van hernieuwbare energie helpen om netwerken met investeerders en het grote publiek efficiënt op te bouwen. Hier krijgen consumenten de kans om vooraf hun energieverbruik te betalen. In deze zin wordt de tussenpersoon geëlimineerd en bestaat er een directe relatie tussen producenten en consumenten. Dit zal de kosten aanzienlijk verlagen en beleggers en consumenten end-to-end-informatie over het aanbod bieden.

# 4 Versnelling van de IoT-technologie (Internet of Things) voor efficiënte energiebeheersystemen

Blockchain-technologie versnelt de acceptatie van IoT-technologie door een beter platform voor zijn functie te bieden. IoT is een technologie die een netwerk is van verbonden apparaten (slimme apparaten, laptops, enz.) Die communicatie met elkaar mogelijk maken op basis van een IP-adres voor internetconnectiviteit. De use cases zijn divers en met blockchain-technologie kunnen we helpen slimmere en efficiënte huizen te bouwen.
Met deze set kunnen mensen het energieverbruik als individu efficiënter beheren. Bovendien biedt dit mogelijkheden voor bedrijven om te profiteren van IoT voor betere energiebesparende initiatieven.

# 5 Virtuele energiecentrales inschakelen (VPP)

VPP's zijn clusters van energieopwekkers en opslagsystemen die op een intelligente manier worden verzameld en bestuurd. Blockchain-technologie kan dit helpen om dit efficiënt te bereiken. Het kan helpen om op afstand te controleren en de functies van verspreide activa te beheren; dit omvat ook het volgen van de beweging van fysieke activa langs de supply chain. Deze gegevens kunnen verder worden vastgelegd als end-to-end informatie op een transparant systeem.